Skip links

Felelősségvállalási nyilatkozat

„Nyílzápor a Kassai-völgyben 2021.”
a Lovasíjászat Világnapja alkalmából

Jelen regisztrációs felület  kitöltésével jelzem, hogy részt kívánok venni az alábbi íjász eseményen.:

ESEMÉNY

„Nyílzápor a Kassai-völgyben 2021.”

HELYSZÍN

Kaposmérő, Kassai-völgy

 

IDŐPONT

2021. augusztus 7.

 

HÁZIGAZDA

Kassai Lajos

SZERVEZŐ

Faragó Csaba

Regisztrációmmal kinyilvánítom, hogy a részvételi feltételeket ismerem, az azokban megfogalmazottakat, valamint az íjászatra vonatkozó általános etikai- és biztonságtechnikai elveket magamra nézve kötelezőnek fogadom el. A részvétel baleseti kockázatával tisztában vagyok. A rendező által meghatározott, az adott alkalomra és helyszínre vonatkozó biztonságtechnikai és egyéb szabályokat ismerem és betartom. Sem a személyem, sem a tizedem  által esetlegesen okozott, vagy elszenvedett sérülésért, személyi, vagy vagyoni kárért, a szervezőket vagy a házigazdát felelőssé nem teszem, kártérítési igénnyel feléjük nem lépek fel. Tudomásul veszem, hogy a gyakorlatban csak és kizárólag az előírt ruházatban és felszereléssel vehetek részt. Vesszőt az idegre csak vezényszóra helyezek, az íjat kizárólag vezényszóra és a cél irányába tartva úgy húzom ki, hogy egy vétlen oldás másban kárt ne tehessen. Az oldást csak vezényszóra, a megjelölt irányba célozva hajtom végre. Tizedemen belül, és tizedemmel, csak a megengedett, a Nyílzápor gyakorlatában rögzített mozgásokat hajtom végre.

Kiskorúaknál az „aláírás” rovatot a felügyeletükkel megbízott felelősségvállaló személy tölti ki! Egyéni jelentkezést csak 18. életévét betöltött személytől fogadunk el. 18 év alattiak csak tizedben jelentkezhetnek, amelyben legalább egy 18 év feletti személynek, mint felelősségvállalónak kell szerepelnie. A Nyílzápor gyakorlatban való részvétel alsó korhatára a betöltött 14. életév, amelyet a rendezők kérésére diákigazolvány felmutatásával kell tudni igazolni a helyszínen!

A Nyílzáporban résztvevők számára a korhű viselet kötelező!

A Nyílzáporban kizárólag történelmi íjakkal lehet részt venni.

Az együtt lövésben résztvevő (előzetesen a szervezők által visszaigazoltan regisztráló) íjászok számára a belépés a Kassai-völgybe, és az íjászprogramokon való részvétel  ingyenes.

A Nyílzápor egyben egy nagy táv-céllövő verseny is lesz. A 100 db egyedi, csak a Nyílzáporra készült, embernagyságú /195x950x170 mm/ polifoam emberalakra fogunk lőni. Akik szeretnének részt venni a versengésben, azoknak 15 db saját nyíl szükséges /jól olvashatóan, latin betűkkel felírva rájuk az íjász neve/, amit a helyszíni regisztrációkor be kell mutatniuk. A részvételi szándékról a regisztrációkor nyilatkozni kell! Aki a versenyben nem kíván részt venni, annak elegendő 7 db vesszőt hoznia.

FIGYELEM! A Nyílzápor gyakorlatban résztvevők létszámát egyelőre 400 főben maximáltuk, így az első 400 regisztrációt tudjuk biztosan elfogadni /szükség esetén a létszám bővülni fog/.  Az első 400 regisztráló számára a részvétel ingyenes. A jelentkezést e-mailben visszaigazoljuk, illetve az elfogadott regisztrációk felkerülnek a rendezvény honlapjára,  Nyílzápor/Regisztráltakmenüpontban követhetők.

A Rendezvényen az egyébként a Nyílt napokra érvényes díjszabás lesz érvényes. Látogató jegy: 2000 Ft/fő, aktív jegy /minden íjász-programon való részvételre jogosít/ 4000 Ft/fő. Parkolás: 500 Ft.

Jelentkezési határidő: meghirdetéstől a kijelölt létszám beteléséig

Jelentkezni a „Nyílzápor a Kassai-völgyben 2021.rendezvényre a www.nyilzapor.hu oldalon, a Regisztráció menüpontban lehet. Lehetőséget kínálunk egyéni jelentkezésre, és komplett tizedek jelentkezésére is. Egy tized létszáma minimum 7, maximum 13 fő lehet. A tizedként regisztrálók megadhatják tizedük nevét is.

A nagy létszámú íjász együtt lövés biztonságtechnikai sajátosságai, a résztvevők-, a környezet- és az érdeklődők testi épségének megóvása érdekében, csak megfelelően felkészült, a gyakorlatra alkalmas személyek vegyenek benne részt. Ez okból kérjük, hogy megfelelő íjászgyakorlattal nem rendelkező személyek ne jelentkezzenek a Nyílzáporra!

 

A Kassai-völgybe érkezve a regisztrációs ponton (szombaton reggel 8 órától 11 óráig), a szervezők által kinyomtatott jelentkezési lapokat minden egyes íjásznak személyesen kell aláírnia. Ekkor kell bemutatni a maximum 15 db, a lenti leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező, névvel ellátott nyílvesszőt és az íjat, amit a Nyílzáporban használni fognak. Az aláírást követően minden jelentkező megkapja a lőállásának számát, és a Völgybe való belépésre, illetve a Nyílzápor együtt lövésben való részvételre jogosító karszalagot. A regisztráció a szervező által ekkor válik véglegesen elfogadottá.

Íj:

 

Kizárólag hagyományos keleti történelmi íj formai (modern alapanyagú, vagy tényleges) rekonstrukciója.

Nyílvesszők:

 

 

Íjászonként 7 vagy 15 db, névvel ellátott nyílvessző, 3 vessző a forgásból lövéshez, 4 a nyílzáporhoz, amelyből az 1. a kezdő lövéshez – akinek van – zengő legyen, 8 a távlövő versenyhez a nyílzápor céljaira.

A nyíl testén jól olvashatóan – latin betűkkel! – ráírva az íjász neve.

 

Viselet, felszerelések, fegyverek:

 

 

 

Korhűségre törekvő, történelmi viseletrekonstrukció, amely egy IX-X. századi magyar íjász -férfi, nő, vagy nagyobb gyermek- megjelenését méltó módon felidézni képes. Elengedhetetlen elemei: süveg vagy sisak /kalap nem elfogadható/, kaftán /korhű vért viselhető/, hosszú szárú vászon nadrág /szára csizmába tűrve/, korhűségre törekvő lábbeli, ami lehetőleg csizma, öv, vesszőtartó tegez/puzdra. Minden olyan kiegészítő megengedett, ami a ruházathoz és a cselekményhez kapcsolható, és a gyakorlatot nem zavarja, mint pl: keleti jellegű pajzs, készenléti íjtegez, szablya vagy korabeli kard, fokos, háti bőr, stb. Amennyiben valaki kopjával vonul, azt az együtt lövés ideje alatt, azért, hogy a gyakorlatban se őt, se társait ne zavarja, a tizede mögött helyezze el, heggyel a haddal ellenkező irányba.

A megjelenésnél a korhűségre és a minőségre törekszünk, és nem a minél nagyobb létszám elérésére! Kérjük a résztvevőket, hogy mind kinézetükkel, mind fegyelmezett viselkedésükkel segítsék ez irányú törekvésünket.  Ezt az irányt a későbbiekben is követni szándékozunk. 

Tizedek:

 

 

 

 

Ideális esetben az egyes íjászcsoportok 10 fős /kivételes esetekben min. 7, max. 13 fős/ tizedekbe rendeződnek a jelentkezésükkor és a gyakorlat során. Minden olyan csoport, amely minimum egy íjásztizeddel jelentkezik a Nyílzáporra, a saját zászlaja alatt vonulhat. Természetesen lehetőség van az egyéni jelentkezésre. Az egyéni jelentkezőket  a szervezők  rendezik tizedekbe. Kérjük, hogy mindenki maradjon és lőjön abban a tizedben, amibe beosztották!

 

Zászlók:

 

 

 

 

Kérjük, hogy tizedenként csak maximum 2 db zászlót hozzanak. Minden csapat gondoskodjon leszúrható zászlótartóról, amibe a zászlót a gyakorlat során teszi, amit a tized mögött helyeznek el. A tizedzászló mérete: max. 300cm hosszú nyélre rögzített, méretüket nem maximáljuk. Színükben, anyagukban és díszítettségükben illeszkedniük kell a Nyílzápor irányultságához.

FIGYELEM! A GYAKORLAT ÉS A HELYSZÍN MEGKÍVÁNJA, HOGY MINDENKI TÖKÉLETESEN JÓZAN ÁLLAPOTBAN, TISZTA TUDATTAL VEGYEN RÉSZT BENNE. JELZEM, HOGY AZ ÍJÁSZHAD BEVONULÁSÁT, ARRA KIJELÖLT BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ELLENŐRZI. AZ ERRE KIJELÖLT KAPUN ÁTHALADVA, MINDEN RÉSZTVEVŐNEK FEL KELL MUTATNIA A KARSZALAGJÁT, HOGY AZ ANNAK MEGLÉTÉT ELLENŐRZŐ SEGÍTŐK, AZT JÓL LÁTHASSÁK. ERRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, HOGY CSAK AZOK VEGYENEK RÉSZT AZ EGYÜTTLÖVÉSBEN, AKIK ELŐZŐLEG ÍRÁSBAN REGISZTRÁLTAK, ÉS EZT A HELYSZÍNEN SZEMÉLYESEN ALÁÍRÁSUKKAL IS MEGERŐSÍTETTÉK, EMELLETT MINDEN SZEMPONTBÓL MEGFELELNEK A TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, MIND KÜLSŐ MEGJELENÉSÜK, MINDPEDIG ALKALMASSÁGUK ÉS FELKÉSZÜLTSÉGÜK TEKINTETÉBEN. A NYÍLZÁPORBAN REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL SENKI NEM VEHET RÉSZT!

AZOK, AKIK MÉG NEM RENDELKEZNEK KELLŐ FELSZERELÉSSEL VAGY ÍJÁSZGYAKORLATTAL, ESETLEG MÉG TÚL FIATALOK NE CSÜGGEDJENEK, MERT SZÁMUKRA A NAP FOLYAMÁN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A NYÍLZÁPOR CÉLJAINAK LEKÜZDÉSÉRE! Ennek lehetőségéről kérem tájékozódjanak a „Programok” között, illetve a helyszínen!

Résztvevő a Regisztrációs felület kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, vagy az általa megbízott személyek által,  a Rendezvényen róla készült képeket és videókat a Rendezvény bemutatása, illetve népszerűsítése okán használhassák, közzétehessék.